Regulamin

18 października 2019, Eksperci OSKAR&CO

Regulamin korzystania z formularzy kontaktowych zawartych w serwisie www.oskarco.pl

 • Administratorem strony internetowej www. oskarco.pl jest Pani Aleksandra Jankowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Łódzka Pracownia Psychologiczna Aleksandra Jankowiak z adresem głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w Łodzi przy ul. Gładkiej 8/25, 93-378 Łódź, NIP 729-264-56-64, zwaną dalej „Administratorem”.
 • Korzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.oskarco.pl jest dobrowolne.
 • Osoba korzystająca z formularza kontaktowego zawartego na stronie internetowej www.oskarco.pl (dalej zwany „Użytkownikiem” lub także „Korzystającym”) może podawać wyłącznie swoje dane osobowe. Podawanie danych osób trzecich wymaga wyraźnej zgody osoby trzeciej, której dane dotyczą. Korzystający z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.oskarco.pl ponosi pełną odpowiedzialność wobec osoby trzeciej za wykorzystanie danych osobowych bez podstawy prawnej. Ale
 • Korzystający przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, że posługiwanie się danymi osobowymi osoby trzeciej bez jej zgody może skutkować odpowiedzialnością prawną (karną i cywilną).
 • Użycie formularza kontaktowego przez Korzystającego stanowi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do wypełnienia formularza kontaktowego (w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail) przez Administratora w celu kontaktu Administratora z Korzystającym.
 • Administratorem danych osobowych jest Pani Aleksandra Jankowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Łódzka Pracownia Psychologiczna Aleksandra Jankowiak z adresem głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w Łodzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby konsultant współpracujący z działalnością gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą Administrator mógł się skontaktować z Korzystającym w celu przedstawienia oferty usług, co jest celem przetwarzania danych osobowych Korzystającego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą użytkownik może wycofać w każdym czasie. Skutkiem wycofania zgody będzie usunięcie danych osobowych Korzystającego z bazy danych Administratora. W innym przypadku będą one przechowywane przez okres pięciu lat w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości chyba, że korzystający wyrazi zgodę na przedłużenie tego okresu o kolejne pięć lat. Wycofanie zgody uniemożliwi Administratorowi kontakt z Użytkownikiem. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, otrzymania kopii, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania. Administrator poinformuje użytkownika o uwzględnieniu jego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane. Użytkownik ma prawo otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub żądania przesłania tego pliku innemu administratorowi. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować do inspektora ochrony danych Administratora adres e-mail rodo@oskarco.pl
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych może być w każdym czasie odwołana poprzez oświadczenie złożone Administratorowi drogą elektroniczną na adres: rezygnacja@oskarco.pl
 • Administrator informuje i zastrzega, że informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług pośrednictwa finansowego świadczonych Użytkownikom serwisu WWW, klientom i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Administrator oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody będące rezultatem wykorzystania informacji zawartych ma stronie i\ternetowej. Otrzymując dostęp do niniejszego serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje danych za pośrednictwem sieci Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
 • Wszelkie prawa do zawartości portalu internetowego www.oskarco.pl (dalej również jako „Portal”) są zastrzeżone.
 • Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu pod warunkiem, że nie narusza to autorskich praw osobistych i majątkowych Administratora lub osób trzecich. Żadna część portalu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub w części, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez zgody Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci Internet. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Portalu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Portalu lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Portalu, w tym dane Użytkowników, są chronione zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1781).

Pliki cookies

Zasady wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym oskarco.pl

 1. Serwis internetowy oskarco.pl może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
 2. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron internetowej do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oskarco.pl, oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies umożliwiają nam doskonalenie i ulepszanie serwisu internetowy oskarco.pl tak, aby korzystanie z niego było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
 3. Pliki cookies stosowane w serwisie oskarco.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację, jako Klientów Aleksandry Jankowiak działającej pod firmą Łódzka Pracownia Psychologiczna Aleksandra Jankowiak (dalej „Administrator”) bądź jako indywidualne osoby. Pliki cookies wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Administratorem (zwane dalej: „partnerami”), w tym przez Google Inc., przez inne podmioty trzecie legitymują się własną polityką prywatności.
 4. Partnerzy wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
  1. Google Inc. – pomiar ruchu internetowego.
 5. W serwisach oskarco.pl stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
 6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych.
 7. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu bądź serwisów internetowych oskarco.pl.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zgoda na przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym

Administratorem podanych przeze mnie powyższych danych osobowych jest Aleksandra Jankowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Łódzka Pracownia Psychologiczna Aleksandra Jankowiak z adresem głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w Łodzi przy ul. Gładkiej 8/25, 93-378 Łódź, NIP 729-264-56-64, zwanym dalej „Administratorem”..

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby konsultant współpracujący z Administratorem mógł się ze mną skontaktować przez czas niezbędny do realizacji celu lub do wniesienia przeze mnie sprzeciwu, w celu marketingowym tj. informowania mnie o ofertach współpracujących z Administratorem podmiotów, co jest celem ich przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest moja zgoda, którą mogę wycofać w każdym czasie, czego skutkiem będzie usunięcie moich danych. W innym przypadku będą one przechowywane przez okres pięciu lat z możliwością przedłużenia o kolejne pięć lat, w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości. Wycofanie zgody uniemożliwi Administratorowi kontakt ze mną.

Zostałem poinformowany, że mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych, ich sprostowania, otrzymania kopii tych danych, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu, usunięcia moich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania. Administrator poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane.

Mam prawo otrzymania podanych przeze mnie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub żądania przesłania tego pliku innemu administratorowi.

Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych Administratora adres e-mail rodo@oskarco.pl

OSKAR&CO
Łódzka Pracownia Psychologiczna Aleksandra Jankowiak
z siedzibą w Łodzi przy ul. Gładkiej 8/25, 93-378 Łódź;
NIP 729-264-56-63; REGON 100825660
+48 518 128 825; oskar.jankowiak@oskarco.pl

Wiemy, że zmieniliśmy oblicze firm
i skutecznie rozwinęliśmy kompetencje ludzi

Pozostaw nam swoje dane kontaktowe i już dziś dołącz do ich grona!