Jesteśmy, Ty rośniesz!Szkolenia i Doradztwo

Zarządzanie

Zwiększenie
efektywności pracowników
na konkurencyjnym rynku

Cele szkolenia

 • Różnica pomiędzy przywództwem a zarządzaniem i  umiejętność łączenia cechy obu dla dobra własnego rozwoju, zespołu oraz firmy jako organizacji
 • Delegowanie zadań
 • Wspieranie i rozwijanie pracowników
 • Stosowanie i zachęcanie innych do udzielania skutecznej informacji zwrotnej
 • Budowanie i rozwijanie efektywnych zespołów
 • Organizacji własnej i podległych pracowników
 • Motywowanie i codzienny coaching pracowników
 • Zarzadzanie zmianą
 • Strukturalne rozwiązywanie problemów i deeskalowanie konfliktów
 • Umiejętność organizacji i sprawnego przeprowadzania spotkań
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresujących

Zapisz się na szkolenie

Sprzedaż

Wyróżnienie się jakością na tle konkurencji

Po szkoleniu handlowcy:

 • będą chętniej i odważniej wchodzili w interakcje z klientami, nawet tymi mniej przychylnie nastawionymi
 • zmniejszy się obawa przed odrzuceniem przez klienta, a odmowa współpracy nie będzie odbierana jako porażka
 • będą potrafili w trudnym okresie biznesowych szybciej budować relacje biznesowe z klientami (nie marnując czasu na „docieranie się z klientem”)
 • będą umieli sprawnie odkryć najważniejsze problemy klienta i zaspokoić kluczowe potrzeby
 • będą wiedzieli jak perswazyjnie przekonać klienta do swojej oferty, a w przypadku obiekcji cenowych (to w okresie trudności ekonomicznych dużo częściej pojawiająca się bariera sprzedażowa) będą potrafili skuteczne i konstruktywnie zareagować, mając  przede wszystkim na celu obronę ceny
 • będą zamykanie i zabezpieczanie transakcji, by klient proces sprzedaży był jak najkrótszy i bez ryzyka przedłużania, zwlekania lub nawet wycofania się klienta.

Zapisz się na szkolenie

Negocjacje

Zmiana kultury relacji z klientem,
na zapadające w pamięć
wyjątkowe doświadczenie

Cele szkolenia

 • Skutecznie przygotowanie się do negocjacji
 • Reagowanie na stosowane przez drugą stronę taktyki i techniki negocjacyjne
 • Sposoby obrony przed manipulacjami
 • Aktywne słuchanie w celu wyłapywania istotnych sygnałów
 • Konstruktywne zadawanie pytań w celu pozyskiwania potrzebnych informacji
 • Perswazyjne prezentowanie swoich propozycji
 • Twórcze reagowanie na kontrpropozycje
 • Przełamywanie impasu czyli zastoju w negocjacjach
 • Identyfikacja i wykorzystanie szans do zamykania negocjacji

Zapisz się na szkolenie

Podejście i metoda

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.
Aktywnie wpływamy na rozwój Twojego biznesu zgodnie z maksymą „Jesteśmy, Ty rośniesz”.

Uczymy konkretnych umiejętności odwołując się zawsze do specyfiki pracy w organizacji klienta tak, aby uczestnicy mogli wdrożyć poznaną wiedzę i umiejętności bezpośrednio po szkoleniu. W ramach szkoleń pracujemy na realnych przypadkach biznesowych. Wdrażając projekty rozwojowe dla organizacji kładziemy nacisk na zmiany na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw pracowników, bo tylko w taki sposób możemy oczekiwać wzrostu efektywności działań poszczególnych osób i całych zespołów. Wszyscy konsultanci delegowani do konkretnych projektów są trenerami – praktykami, z doświadczeniem biznesowym obejmującym realizację podobnych projektów.

 • Analiza potrzeb
 • Dopasowanie rozwiązania
 • Przygotowanie
 • Wdrożenie
 • Monitoring

Obszary specjalizacji

Skuteczne usługi doradczo-szkoleniowe wymagają solidnego rozumienia biznesu klienta. Działania ogólnorozwojowe sprawdzają się jedynie cząstkowo. Chcą realnie wpływać na biznes by przynosił wymierne korzyści wyrażone w liczbach niezbędne jest zrozumienie jego oraz branży w której się porusza.
Dlatego OSKAR&CO skupia się na wybranych specjalizacjach rozwijając swoich ekspertów w dedykowanych obszarach.

 • AGD
 • RTV
 • Meble
 • OTC
 • HoReCa

Wiemy, że zmieniliśmy oblicze firm
i skutecznie rozwinęliśmy kompetencje ludzi

Pozostaw nam swoje dane kontaktowe i już dziś dołącz do ich grona!