Odkryj lepsze horyzonty!Szkolenia & Doradztwo

Misja

Aktywnie wpływamy na rozwój organizacji

Kim jesteśmy?

Łódzka Pracownia Psychologiczna to firma konsultingowo-szkoleniowa, mająca własny know-how, sztywne i mocne rozwiązania, które są prezentowane przez własnych konsultantów w dostępny, autentyczny i ciekawy sposób, aktywnie wpływając na rozwój organizacji, a uczestnikom szkoleń dostarczając zapamiętywalne doświadczenie.

Podchodząc indywidualnie do każdego klienta, wdraża rozwiązania oparte na najnowszych międzynarodowych osiągnięciach i wiedzy z zakresu psychologii biznesu.

Dzięki kompleksowemu wsparciu, firmy chcące wypłynąć na nowe, lepsze horyzonty, mogą poczuć dodatkowy wiatr w żagle, zarówno w postaci doradztwa i szkoleń, jak i zewnętrznych finansowań na ich wdrożenie.

Wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom, ofertuje, także wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania na ich rozwój, z zakresu doradztwa i szkoleń.

Psychologia biznesu

Jesteśmy, Ty rośniesz!

Obszar psychologii biznesu to część firmy skupiający wokół siebie doświadczonych konsultantów dedykowanych szkoleniom z zakresu zarządzania i komunikacji, zarówno w dużych organizacjach jak i dopiero rozwijających się przedsiębiorstwach. Aktywnie wpływając na rozwój organizacji, klientom oferuje kompleksową obsługę, od stworzenia wartości dodanej organizacji, wyróżnienie się na tle konkurencji, do zdobycia nowych klientów i ich utrzymania. Główne obszary wsparcia koncentrują się na: międzypokoleniowej komunikacji, relacjach pracowniczych, komunikacji i asertywności, kulturze organizacyjnej oraz radzeniu sobie ze stresem w dynamicznym otoczeniu konkurencyjnym. Prowadząc szkolenia oraz doradzając, nadrzędnym celem Ekspertów jest dostarczenie rozwiązań sprawiających, że zarządzanie będzie szybkie, efektywne i przyjemne, aby właściciele i managerowie firm mogli bardziej korzystać z życia.

Szkolenia Liderów

Zwiększenie
efektywności pracowników
na konkurencyjnym rynku

Szkolenia Liderów stanowią fundament firmy. Ponieważ prawdziwy lider to szczególny rodzaj kierownika, mający istotny wpływ na rozwój organizacji i podwładnych firma ofertuje kompleksowy pakiet szkoleń wsparty sesjami coachingowymi. Obejmują one zarówno zarządzanie jak i kreowanie własnego autorytetu, niezbędnego do skutecznego wejścia w rolę lidera. Wykorzystując nowoczesne narzędzia szkoleniowe rozwój kompetencji dotyka:

Przywództwa

(budowanie misji i wizji, wartości organizacji, przewodzenie zespołom i motywowanie, rozwój marki osobistej)

Zarządzania zespołem i organizacją

(budowanie zespołów i rozwój talentów, modele i style zarządzania oraz zarządzanie przez cele, współpracę w zespole, delegowanie i rozliczanie zadań, ocena efektywności, egzekwowanie i dyscyplinowanie opornego pracownika)

Budowania relacji i umiejętności interpersonalnych

(wystąpienia publiczne, negocjacje, prowadzenie i moderacja spotkań, komunikacja interpersonalna)

Efektywności osobistej

(podejmowanie decyzji, zarządzanie czasem, asertywności)

Aktywna sprzedaż

Zmiana paradygmatu sprzedaży,
wyróżnienie się jakością na tle konkurencji

Zmiana paradygmatu sprzedaży
Sprzedaż oparta na wartościach
i sile wyróżniającej się oferty

Cele szkolenia

 • Odkrycie barier sprzedażowych i oporów klientów
 • Zrozumienie ścieżki podejmowania decyzji
 • Budowanie sprzedaży wartościowej
 • Techniki sprzedaży
 • Budowanie planu sprzedaży
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Budowanie zaangażowania klienta

Obsługa klienta

Zmiana kultury relacji z klientem,
na zapadające w pamięć
wyjątkowe doświadczenie

Zmiana kultury relacji z klientem,
z wymuszonej konieczności
na zapadające na długo w pamięci
wyjątkowe doświadczenie

Cele szkolenia

 • Tworzenie standardów obsługi klienta
 • Budowanie relacji z klientem
 • Efektywność przywódcza
 • Umiejętność prezentacji i domykanie transakcji
 • Budowanie pozytywnego doświadczenia i wrażenia
 • Obsługa trudnego klienta i reklamacji

Rozwój & Rekrutacja

Zorientowanie na wzrost!

Rozwój i Rekrutacja to część grupy Łódzkiej Pracowni Psychologicznej skupiająca wokół siebie doświadczonych konsultantów, z zakresu rozwoju kompetencji pracowniczych i przeprowadzania nowoczesnych rekrutacji, zarówno w dużych organizacjach jak i dopiero rozwijających się przedsiębiorstwach. Prowadząc szkolenia oraz doradzając, ich nadrzędnym celem jest dostarczenie rozwiązań sprawiających, że dobór pracowników i ich rozwój, znacząco zwiększy wydajność organizacji i satysfakcję z pracy. Swoim klientom oferuje kompleksową obsługę, od stworzenia odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych, zbudowania mierników oceny pracowniczej, po rozwój kompetencji i budowania otwartości w zespole.

Podejście i metoda

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.
Aktywnie wpływamy na rozwój Twojego biznesu zgodnie z maksymą „Jesteśmy, Ty rośniesz”.

Uczymy konkretnych umiejętności odwołując się zawsze do specyfiki pracy w organizacji klienta tak, aby uczestnicy mogli wdrożyć poznaną wiedzę i umiejętności bezpośrednio po szkoleniu. W ramach szkoleń pracujemy na realnych przypadkach biznesowych. Wdrażając projekty rozwojowe dla organizacji kładziemy nacisk na zmiany na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw pracowników, bo tylko w taki sposób możemy oczekiwać wzrostu efektywności działań poszczególnych osób i całych zespołów. Wszyscy konsultanci delegowani do konkretnych projektów są trenerami – praktykami, z doświadczeniem biznesowym obejmującym realizację podobnych projektów.

 • Analiza potrzeb
 • Dopasowanie rozwiązania
 • Przygotowanie
 • Wdrożenie
 • Monitoring

Mieliśmy przyjemność współpracować i pomagać rozwijać:

Wiemy, że zmieniliśmy oblicze firm
i rozwinęliśmy managerów

Pozostaw nam swoje dane kontaktowe i już dziś dołącz do ich grona!